Inleiding

Fightgood is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. De informatie die Fightgood over jou verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Fightgood houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Vormgevers en Reclamemakers BV. Herastraat 39A, 5048AZ Tilburg. Via Info@fightgood.nl kun je altijd contact opnemen met Vormgevers en Reclamemakers BV.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Vormgevers en Reclamemakers BV. niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal Fightgood-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Fightgood kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Fightgood bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Fightgood jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Fightgood  gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Fightgood leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites.

Je gegevens kunnen door Fightgood worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van Fightgood. Dit doet Fightgood zodat zij je beter van dienst kan zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af kan stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, kan je dit melden via info@fightgood.nl.

Fightgood verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  2. om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  3. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Fightgood, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
  4. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Fightgood op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Fightgood een profiel van je opstellen;
  5. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  6. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  7. om te voldoen aan de op Fightgood rustende wet- en regelgeving.

Fightgood bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Zoals reeds eerder vermeld kan Fightgood persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met Fightgood groepsmaatschappijen, kan je dit melden via info@fightgood.nl.

Je adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere ‘list rental’). We selecteren deze derden op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, Fightgood gedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Uitsluitend als jij Fightgood daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan Fightgood je elektronische gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Dergelijke informatie en aanbiedingen zal altijd worden verstuurd vanuit Fightgood. De informatie en aanbiedingen van derden beoordeelt Fightgood ook altijd voordat deze door haar wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens door derden weer intrekken. In beide gevallen kun je een briefje sturen aan Fightgood ter attentie van: Administratie, Herastraat 39A, 5048 AZ of een email aan info@fightgood.nl.

Fightgood kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Fightgood te garanderen. Tevens zal Fightgood persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Fightgood aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.
Fightgood kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging

Fightgood handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Fightgood wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Fightgood met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan: info@fightgood.nl.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan je een bericht sturen aan info@fightgood.nl, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat Fightgood zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Indien Fightgood niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Fightgood je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Fightgood schort de uitvoering van je verzoek op totdat je Fightgood de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Fightgood stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Fightgood het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet Fightgood verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van de websites van Fightgood je het recht om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Fightgood hecht grote waarde aan de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die door ons worden ontvangen worden gebruikt om de bestellingen zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Je gegevens zullen niet zonder jouw toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden. Fightgood verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derden en zal de gegevens alleen delen met derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de door u geplaatste bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van u gegevens te respecteren.

Fightgood gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende diensten te leveren:

  • Om het winkelen bij Fightgood zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
  • Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken jouw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven binnen je account op onze website.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Fightgood zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘first party cookies’ en ‘third party cookies’.

In de onderstaande tabel staan cookies die we verzamelen en welke informatie ze opslaan

Cookienaam Cookie beschrijving
__unam Analytische Cookie
_ga Analytische Cookie
_gat_gtag_UA_132751711_1 Analytische Cookie
_gid Analytische Cookie
wordpress_test_cookie Functionele Cookie
PHPSESSID Functionele Cookie

Third Party cookies zijn cookies die door derden worden geplaatst. Op reclamebestellen.nl of een van de verwante webwinkels worden géén third party cookies geplaatst door advertentienetwerken, advertentie bureau’s, etc. teneinde een profiel van u op te bouwen.

Third Party Cookies

Fightgood gebruikt Google Analytics voor het verkrijgen van website statistieken. Google maakt gebruik van een of meerdere cookies om deze statistieken te kunnen samenstellen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Fightgood dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. Wij geven alle openheid over jouw persoonsgegevens en wijzigen of verwijderen hiervan.